Članstvo

ČLANSTVO

Kdo smo člani društva Vič Chapter?

Od mladih ambicioznih podjetnikov, naravoslovcev, ekonomistov, pravnikov, programerjev, športnikov, oblikovalcev itd., pa do oseb, ki le uživajo v dobri družbi, spoznavanju novih ljudi, organiziranju dogodkov in norih zabav.

V našem interesu je, da članstvo članom ne prinaša nobenih obveznosti, temveč zgolj ugodnosti. Vsekakor pa člane spodbujamo, da s svojim znanjem pripomorejo k razvoju društva, obenem pa krepijo svoje veščine in pridobivajo pomembne življenjske izkušnje.

Pogoji

ALUMEN GIMNAZIJE VIČ

Končana srednješolska izobrazba na Gimnaziji Vič, izobraževanje ali zaposlitev na le-tej v času podane vloge za članstvo. V skladu s statutom društva Vič Chapter smo klub alumnov Gimnazije Vič, katerega člani so lahko izključno osebe, ki izpolnjujejo zgornje pogoje.

Starost nad 18 let

Predvsem gimnazijci 4. letnika ter bivši dijaki Gimnazije Vič. Razlog za takšno omejitev prihaja predvsem iz pravnih razlogov, obenem pa tako zagotovimo resnost in zrelost društva. Vsekakor pa to ne pomeni, da se mladoletni dijaki ne bodo mogli udeleževati večine dogodkov.

Aktivni status člana

Članstvo v društvu se prične ob izpolnitvi zgornjih dveh pogojev in plačilu letne članarine, ki znaša 20€. Pobiranje članarine je osnova za letno beleženje števila članov ter lažje izvajanje dogodkov. Potrebna je predvsem za pokrivanje stroškov promocijskih materialov, organizacije večjih dogodkov, računovodskih stroškov in stroškov gostovanja spletne strani ter domene. Poudarjamo, da je društvo v skladu z zakonom neprofitno in se zavezuje k porabljanju denarja iz članarin zgolj za zgoraj navedene namene društva.