Alumni botri

Alumni botri

Projekt Alumni botri na Gimnaziji Vič

Vsak dijak mora enkrat v življenju sprejeti pomembno odločitev o izbiri študija. Pogosto je ta močno zaznamovana s strani zunanjih dejavnikov kot so na primer: pričakovanja staršev in znancev, kam se bodo vpisali najboljši prijatelji ipd. Te faktorji kljub dobronamernosti okolice običajno zgolj povečajo možnost “napačne” odločitve posameznika. Prav tako je vzrok za “napačne” odločitve moč iskati v pomanjkanju informacij iz prve roke, saj dijaki na uradnih predstavitvah fakultet v večini pridobijo zgolj olepšano in ne nujno realno sliko posamezne institucije ter življenja njenih študentov. Eno izmed glavnih poslanstev kluba alumnov Gimnazije Vič je pomoč dijakom pri izbiri pravega študijskega programa. S tem namenom smo z letošnjim šolskim letom na gimnazijo vpeljali mentorski program medgeneracijske pomoči z imenom Alumni botri. Projekt vključuje štiriindvajset bivših dijakov Gimnazije Vič, ki so se odločili svoje izobraževanje nadaljevati na najrazličnejših fakultetah. V parih bodo obiskovali posamezne razrede tretjega in četrtega letnika Viških gimnazijcev ter jim na ta način skozi celotno šolsko leto na osebni in individualni ravni nudili pomoč pri pripravah na zaključne preizkušnje, obenem pa jim podali tako objektivne kakor tudi subjektivne informacije o študiju ter študentskem življenju ter delu, društvu, dogodkih in ostalih dijakom interesantnih tematikah. V kolikor si tudi sami želite sodelovati pri projektu vas vljudno vabimo, da interes za to izrazite v elektronskem sporočilu naslovljenem na e-naslov [email protected]. Poleg tega smo vam na tem naslovu dostopni za vsakršna vprašanja, ideje ali kritike.